Republiková únia zamestnávateľov podala voči AMOBE podanie na Radu pre reklamu za satirický spot, ktorý bol niekoľko týždňov púšťaný ako upozornenie na riziko exekvovania príspevku na stravu, ktoré vyplývalo z plánovanej novely Zákonníka práce. Rada pre reklamu ako samoregulovaná inštitúcia rozhodla v neprospech AMOBE, poskytla však možnosť odvolania, ktorú AMOBE využilo. Veríme, že po doplnení podkladov a vysvetlenia zámeru reklamy ako aj kontextu v ktorom vznikla, prehodnotí Rada pre reklamu svoje stanovisko a podanie vyhodnotí ako bezpredmetné.

V čase tvorby reklamy pripúšťali možnosť exekvovania finančného príspevku na stravu aj poslanci Národnej rady SR, ako aj niekoľko ďalších verejných subjektov pripomienkujúcich návrh zákona počas medzirezortného pripomienkovacieho konania. AMOBE víta, že sa počas legislatívneho procesu podarilo tento problém vyriešiť a exekúcia príspevku na stravu už zamestnancom nehrozí, nič to však neuberá na tom, že v čase tvorby reklamy to bola reálna hrozba.

O to viac vnímame aktivitu RÚZ ako štvavú a oportunistickú. Svoje podanie na Radu pre reklamu totiž podali mesiac po skončení predmetnej kampane v čase keď už bola situácia okolo exekúcií vyriešená. V tom čase už reklama nebola dlhšiu dobu nasadzovaná práve preto, že stratila svoju aktuálnosť. V rámci kampane boli nasadené ešte dva ďalšie spoty upozorňujúce na iné hrozby vyplývajúce z plánovaných zmien v Zákonníku práce. Tie RÚZ nenapadlo. Predpokladáme, že dôvodom je, že sa tieto riziká zatiaľ počas legislatívneho procesu nepodarilo vyriešiť. Dúfame v skoré uzavretie celého sporu. Zo strany AMOBE naďalej platí otvorené pozvanie k rokovaciemu stolu v snahe nájsť najlepšie riešenie pre firmy, reštaurácie, zamestnancov i štát.