S novými pravidlami vyplácania stravného prichádza aj veľa nejasností. Najčastejšie otázky sa viažu na finančný príspevok na stravu. Na rozdiel od stravných lístkov či kariet zatiaľ nie je jasné, kedy a v akej výške vám má zamestnávateľ posielať finančný príspevok.

Ak by ste sa aj napriek nejasnostiam rozhodli pre stravné vo forme finančného príspevku, pravdepodobne budete na účet dostávať inú sumu, než na akú ste zvyknutí pri stravných lístkov či stravných kartách. Zamestnávateľ vám totiž bude vyplácať len svoju časť príspevku, čo je minimálne 2,11 eura a maximálne 2,81 eura na deň. Zamestnávatelia vám môžu dať aj vyšší príspevok, časť môže byť dokonca krytá zo sociálneho fondu firmy. Ak si však vyberiete finančnú formu príspevku na stravu, všetko nad hornou hranicou stravného vám bude zdanené. Zaplatíte z toho aj odvody. Pri stravných lístkoch a kartách naďalej platí, že sú na strane zamestnanca oslobodené od daní a odvodov v celej výške bez horného limitu.

Vašu časť príspevku dostanete spolu s výplatou. Výška finančného príspevku na stravu, ktorý dostanete od zamestnávateľa sa bude pohybovať približne v rozmedzí 45 až 60 eur mesačne, a to v závislosti od počtu odpracovaných dní či sumy, akou vám váš zamestnávateľ prispieva na stravu. V stravných lístkoch alebo vo forme kreditu na stravnú kartu dostanete naraz za rovnaký počet odpracovaných dní 80 eur a viac. Preto ak sa rozhodnete prejsť na finančný príspevok, nemali by ste na tento fakt zabúdať pri plánovaní svojich výdavkov. Niektoré rodiny totiž práve s pomocou stravných lístkov či kreditu na stravnej karte vykrývajú obdobie pred blížiacou sa výplatou.  

Otázkou však je aj to, k akému dátumu vám má vlastne zamestnávateľ príspevok  vyplatiť. Štátne orgány, ktoré sú za výklad zákona zodpovedné, zatiaľ nedali jasné stanovisko, ako má vyplácanie príspevku fungovať. Podľa všetkého by ste mali mať stravné v rukách už prvý deň v mesiaci, keďže si zaň máte kúpiť obed. Avšak v samotnom zákone sa finančný príspevok na rozdiel od stravného lístku či karty nepovažuje za zabezpečenie stravy, ale skôr za kompenzáciu. Firmy preto kvôli administratívnej náročnosti s najväčšou pravdepodobnosťou uprednostnia posielania finančného príspevku spolu s výplatou pred posielaním dvoch „výplat“ v mesiaci.. Záleží tak na presnom usmernení zo strany štátu, čo bude a nebude dovolené. Aj preto odporúčame, aby zamestnanci a zamestnávatelia ešte počkali s výberom formy stravného na budúci rok. Čas na zmenu je do konca roka 2021.