Novinky na trhu práce a ako vás ovplyvnia zmeny legislatívy po poslednej novele, ktorá nadobudla účinnosť na začiatku tohto roku, sa dozviete na EPI konferencii dňa 23. a 24. marca v Hoteli Grand Jasná v Demänovskej doline. Na tejto konferencii, organizovanou pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny spoločne s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vystúpia samotní tvorcovia legislatívy a viacerí odborníci z praxe.

Počas 2 dní trvania konferencie vystúpia 9 prednášajúci, okrem iných, zástupcovia zamestnávateľov (APZD) a zamestnancov (OZ KOVO), experti z praxe, z právnej aj analytickej oblasti. Prehľad najnovších a plánovaných zmien z pohľadu zákonodarcu predstaví Jozef Toman. Lucia Sabová Danková z Národného inšpektorátu práce sa bude venovať zmenám na pracovnom trhu z pohľadu kontrolných orgánov.

Návštevníci sa počas panelových diskusií budú môcť pýtať otázky. Konferencia bude aj streamovaná live cez aplikáciu KONFERENCIE.PP. Viac informácií o konferencii je dostupných na:

https://konferencie.profivzdelavanie.sk/2023/pracovne-pravo/