Predseda Výboru pre financie NR SR Marián Viskupič v diskusii o nevýhodnosti stravných lístkov používa oproti realite o 100 % nadhodnotené tržby emitentov. Záujmové združenia podnikateľov zavádzajú zamestnancov vyjadreniami o „ujedaní z ich tanierov“. Asociácia moderných benefitov vyzýva k diskusii postavenej na dátach a faktoch.  

Asociácia moderných benefitov (AMOBE) považuje za nešťastné, že vo verejnej diskusii o zásadných zmenách benefitu, využívaného miliónom zamestnancov, opäť odznievajú klamlivé informácie a nie dáta a fakty. Napríklad predseda Výboru NR SR pre financie, pán Viskupič, hovorí o štátom garantovanom biznise emitentov v hodnote 70 mil. eur. „Ak by si spočítal na finstate verejne dostupné dáta, zistil by, že tržby emitentov dosiahli približne 35 mil. eur. Je teda otázne, do akej miery správne sú aj ostatné dáta, na základe ktorých štát tvrdí, že finančný príspevok je skutočne výhodnejší,“ dodáva prezident AMOBE Štefan Petrík.

Kým v Belgicku v roku 2014 štát do diskusie priniesol detailnú analýzu, porovnávajúcu finančný príspevok a digitalizáciu stravných lístkov, na Slovensku verejní predstavitelia používajú pri obhajobe zavedenia finančného príspevku minimálne polopravdy. Poslanec M. Viskupič rovnako avizoval, že jedna zo zásadných hrozieb finančného príspevku, jeho chýbajúca ochrana pred exekúciou, sa dá vyriešiť jednoducho tým, že v zákone sa takáto exekúcia zakáže. „Nehovorí už ale, ako to bude v praxi. Akým spôsobom preukáže zamestnanec, že peniaze na účte, na ktoré chce siahnuť exekútor, sú ešte z príspevku na stravovanie? A naopak, ako exekútor dokáže, že exekuovaný už svoj príspevok použil a neoprávnene chráni iné peniaze na účte?“ dodáva Š. Petrík.

Najväčším prekvapením je však vyjadrenie poslanca M. Viskupiča o tom, že rozšírenie možností príspevku na stravovanie o finančný príspevok zásadným spôsobom zníži podnikateľom administratívnu záťaž. Namiesto dnešnej situácie, kedy sa vo firme vyberie jedna forma príspevku, budú vo firme po novom paralelne minimálne až štyri formy príspevku – papierové stravné lístky, elektronické stravné lístky, stravné v hotovosti a stravné na účet. „Počuť od predstaviteľa strany, hlásiacej sa k znižovaniu administratívnej záťaže pre podnikateľov, vyjadrenie o tom, že toto riešenie je lepšie ako dnešný stav, je minimálne zvláštne. Realita bude taká, že administratíva výrazne vzrastie,“ dodáva Š. Petrík. 

AMOBE zároveň vyzýva k diskusii postavenej na dátach aj záujmové podnikateľské združenia. „Ak niekto hovorí, že gastrolístky ujedajú z taniera zamestnancom, mal by to aj preukázať. Zamestnanec neplatí žiaden poplatok a dostáva v zmysle zákona 1:1 svoj príspevok, aj príspevok zamestnávateľa,“ upozorňuje Š. Petrík. Podľa neho neobstojí ani tvrdenie, že zamestnancovi gastrolístky ujedajú z taniera cez poplatky zamestnávateľa či reštaurácie. „Ani zamestnávatelia, ani reštaurácie by tých v priemere 16 centov automaticky na stravníka neposunuli. Stačí sa pozrieť, ako dopadlo v minulosti znižovanie DPH napríklad na potraviny. Ich ceny rástli aj po tomto znížení,“ dodáva Š. Petrík.

AMOBE preto verí, že príslušné ministerstvá a vláda prehodnotia, na základe akých dát sa ide robiť zásah do stravného. „Ak by v Belgicku namiesto analýzy štátnej Agentúry pre znižovanie byrokracie používali takéto klamlivé argumenty, asi by napokon tiež rozhodli v prospech hotovosti. Dáta v tejto krajine však ukázali, že ísť cestou finančného príspevku je nevýhodné pre štát, zamestnávateľov aj zamestnancov,“ dodáva Š. Petrík.

Viac k téme nájdete aj v aktuálnom blogu AMOBE.