V súčasnosti vrcholí medzirezortné pripomienkovanie novely Zákonníka práce, ktorý zásadne mení systém príspevkov na stravovanie zamestnancov. Už dnes zaznieva nesúhlas s týmto poslaneckým návrhom aj zo strany viacerých ministerstiev. Prečo je nový Zákonník práce spolu s navrhovanými úpravami protizamestnanecký? 

1. Zamestnanci budú stravným príspevkom úverovať zamestnávateľov – už dnes ich v stravnom dotujú

Nový Zákonník práce prinesie aj zmenu termínov vyplácania príspevku na stravu. Kým doteraz dostávali zamestnanci stravenky vopred na nasledujúci mesiac, po novom ich budú dostávať spätne, teda až za uplynulý mesiac. Stráca sa tak významný sociálny benefit, ktorý najmä sociálne slabším zamestnancom umožnil nákup potravín v období, keď už v rodinnom rozpočte dochádzali peniaze.

Okrem tohto úverovania už dnes zamestnanci svojich zamestnávateľov v stravnom aj dotujú. V roku 2020 sa totiž politici dohodli, že automatický mechanizmus zvyšovania príspevku na stravovanie bude až do roku 2022 zmrazený. Keďže k tomuto zvýšeniu malo prísť už minulý rok a tento rok sa mala cena stravného zvyšovať v dôsledku rastu cien jedál a nápojov, už dnes zamestnanci platia za stravu viac a svojich zamestnávateľov dotujú.

2. Príspevok na stravu môže byť po novom predmetom exekúcií 

Od budúceho roku, odkedy začne platiť nový Zákonník práce a zamestnávatelia môžu namiesto straveniek vyplácať finančný príspevok na stravu, môžu ľudia o tieto prostriedky prísť v exekúciách. Táto časť peňazí nebude na účte zamestnancov pred exekúciami nijako chránená.

3. Stravné sa stane predmetom negatívnej daňovej optimalizácie

Presmerovanie príspevku na stravné od straveniek k peniazom bude mať pre zamestnancov i ďalší negatívny daňovo-sociálny rozmer. Menej zodpovední podnikatelia premietnu stravné do mzdy, čím ušetria mzdové náklady a tiež dane a odvody. Takéto „zvýšenie“ platu má však na sociálne zabezpečenie zamestnancov negatívne dopady. Na pohľad vyššia výplata totiž nebude znamenať vyšší dôchodok či vyššie sociálne dávky – tie sa počítajú zo zdaniteľnej mzdy bez stravného. Takáto optimalizácia zároveň môže zhoršiť pozíciu zamestnancov voči bankám pri posudzovaní žiadostí o spotrebný úver či hypotéku.

Asociácia moderných benefitov (AMOBE) preto vyzýva poslancov NR SR, ako aj vládu SR, aby bol poslanecký návrh novely Zákonníka práce stiahnutý z rokovania Národnej rady SR. V aktuálnej podobe je tento návrh v príkrom rozpore so záujmami a právami zamestnancov a jeho zavedenie by malo negatívne dopady aj na zvýšenú administratívu firiem a štátny rozpočet.

3x proti novému Zákonníku práce i jeho novelizácii 

  • Sme proti tomu, aby zamestnanci dostávali príspevok na stravu spätne a úverovali tak svojich zamestnávateľov! Štát nesmie znevýhodňovať zamestnancov a odoberať im sociálne výhody, ktoré im dal!  
  • Sme proti tomu, aby príspevok na stravu mohol byť po novom predmetom exekúcií!
  • Sme proti tomu, aby sa príspevok na stravu mohol stať predmetom negatívnej daňovej optimalizácie! Štát by mal chrániť zamestnanca v situáciách, keď nemusí vedieť v plnej miere vyhodnotiť riziká nahrádzania mzdy finančným príspevkom. 


Zdroj: Asociácia moderných benefitov

www.amobe.sk