Zamestnancov, ktorým zamestnávatelia vyplácali stravné vo forme gastrolístkov či kreditu na gastokartu, čakajú zmeny. Patríte ak nim aj Vy? Viete, do čoho idete?

Nedostatok informácií vás môže vyjsť draho

Zmeny v stravnom, ktoré platia už od marca 2021, sú rozsiahle. Aj preto nie je len dva mesiace po schválení novely zákona ešte úplne jasné, ako zákon aplikovať v praxi. Napríklad podľa Finančnej správy SR musí byť finančný príspevok na stravu pripísaný na účte zamestnanca (alebo vyplatený v hotovosti) k 1. dňu v mesiaci. Inak hrozí, že stravné uznané nebude a bude sa považovať za zamestnancov príjem.

Omeškanie platby či nedbalosť účtovníka by tak mohli pre zamestnanca znamenať, že zo stravného by musel za daný mesiac platiť štátu dane a odvody. V praxi by ho to vyšlo až na tretinu hodnoty stravného. Problém by to bol aj pre zamestnávateľa, keďže by pri prípadnej inšpekcii nevedel preukázať, že daný mesiac stravné vyplatil.

Istota, ktorú poznáte

Naopak, tradičné spôsoby vyplácania - stravné lístky a karty prinášajú aj iné výhody. Tie nespočívajú len v dôveryhodnosti a v prípade kariet aj v jednoduchosti používania. Zamestnávateľ vás totiž môže vďaka nim odmeniť za vašu prácu aj cez dobrovoľný príspevok na stravu. Na ten môže prispieť napríklad aj zo sociálneho fondu. Najmä v čase pandémie, kedy firmy zo sociálneho fondu pravdepodobne nečerpali na tradičné teambuildingy, vás môže zamestnávateľ podporiť práve cez stravné.

Zo stravných lístkov ani kariet totiž neplatíte žiadne dane ani odvody. Na rozdiel od finančného príspevku to platí aj v prípade, že dostanete stravné v celkovej výške viac ako 5,10 eura na jeden obed. Pri finančnom príspevku vám musí zamestnávateľ všetko nad túto hodnotu zdaniť a strhnúť vám z toho odvody. Ak máte pocit, že súčasná situácia môže ohroziť odmeny vo vašej firme, môžete ako alternatívu navrhnúť práve zvýšenie stravného. Platí totiž, že euro do stravného je euro do peňaženky.

Zmeny v Zákonníku práce, ktoré prinášajú aj stravné v hotovosti ešte nie sú jednoznačne vyložené. Dajte si pozor na unáhlené rozhodnutia, aby ste si nevybrali niečo čo bude nakoniec pre vás menej výhodné. Vaše rozhodnutie totiž bude záväzné až na 12 mesiacov.