Ste živnostník a zaujíma vás, akým spôsobom viete do svojich nákladov dostať po zmene Zákonníka práce príspevok na stravovanie? Novela priniesla viacero zmien vrátane zavedenia finančného príspevku na stravu. Ten si však ako živnostník nemôžete dať do daňových nákladov.

Na rozdiel od stravných lístkov či kariet sa finančný príspevok nepovažuje za jeden zo spôsobov zabezpečenia stravy.  Ako živnostník máte nárok na stravné v rovnakej výške ako zamestnanec. V súčasnosti je to od 3,83 až po 5,10 eura za deň po odpracovaní minimálne 4 hodín a ďalších 3,83 až 5,10 eura po odpracovaní viac ako 11 hodín. 

V prípade stravných lístkov či kariet je účelovosť daná už samotným nosičom, pri finančnom príspevku to však neplatí. A to je dôvodom, prečo musíte ako živnostník svoje výdavky na stravu dokladovať bločkami z reštaurácií či potravín. V princípe presne tak, ako to bolo doteraz, ak ste nevyužívali stravné lístky či stravnú kartu. 

Ak sa ako živnostník rozhodnete vyplácať si stravné vo forme finančného príspevku, vedeniu účtovníctva sa nevyhnete. V prípade, že si uplatňujete 60 % paušálne náklady, stravné už je započítané v nich. Viesť si v účtovníctve položku finančného príspevku na stravu bez jeho vydokladovania neodporúčame. Zákon totiž takúto položku nepozná a aj keď nevedomky, dopustili by ste sa závažného priestupku - krátenia dane z príjmu. Administratívne najjednoduchším spôsobom zabezpečenia stravného pre živnostníkov tak aj naďalej ostávajú stravné lístky alebo karty. Tie sú v plnej miere považované za daňovo uznateľný náklad a preto aj istejší spôsob, ako svoje pravidelné stravovanie dostať do účtovníctva.