Benefity v číslach

Zamestnávatelia môžu svojim zamestnancom na Slovensku poskytovať množstvo nefinančných benefitov. Medzi dva najobľúbenejšie sa určite radia stravné lístky či karty a rekreačný príspevok. Členovia AMOBE s oboma pracujú už od ich vzniku na Slovensku. Aj preto máme skúsenosti a údaje, ktoré inde nenájdete. Nižšie sa práve cez také údaje s oboma benefitmi môžete bližšie zoznámiť.

Príspevok na rekreáciu...

...prináša do regiónov tržby a prácu

Zdroj: spoločný prieskum AMOBE a AHR SR medzi hoteliérmi na Slovensku, 2019

Traja z piatich prevádzkovateľov ubytovacích zariadení zaznamenali v roku 2019 zvýšenie svojich tržieb vďaka rekreačnému príspevku. Podľa údajov Štatistického úradu SR, tržby v hotelierstve v roku 2019 vzrástli až o 18 %.

...umožňuje ľuďom užiť si dovolenku, akú by si inak nedopriali. 

Zdroj: spoločný prieskum AMOBE a AHR SR medzi hoteliérmi na Slovensku, 2019

Rekreačné poukazy priniesli hotelierom aj nových zákazníkov. Každý druhý prevádzkovateľ si všimol, že do jeho zariadenia prišli aj hostia, ktorí by k nim inak zrejme nezavítali.

...pomáha majiteľom penziónov a hotelov tvoriť pracovné miesta.

Zdroj: spoločný prieskum AMOBE a AHR SR medzi hoteliérmi na Slovensku, 2019

Len máloktorá prevádzka vníma zavedenie rekreačných poukazov negatívne. Len 5 % hotelierov nepovažuje rekreačné poukazy za pozitívny krok pre ich podnikanie.

Stravné lístky či karty...

Spoločné dáta za členov AMOBE (za rok 2019)

Používateľov stravných lístkov

557-tisíc ľudí

Používateľov elektronických stravných lístkov

273-tisíc ľudí

Spolu

830-tisíc ľudí

Hodnota emitovaného stravného

700,1 milióna eur

Zdroj: vlastné dáta AMOBE

V roku 2019 malo stravné lístky alebo karty 830-tisíc zamestnancov, a to v celkovej hodnote 700 miliónov eur. Viac ako polovicu tohto balíčka peňazí pritom ľudia minuli u prevádzkovateľov reštaurácií a pohostinstiev. Pre ozdravenie gastro prevádzok po kríze spôsobenej koronavírusom bude kľúčové, aby sa čo najväčšia časť týchto peňazí opäť dostala do reštaurácií.

... sú medzi ľuďmi mimoriadne obľúbené.

Zdroj: reprezentatívny prieskum medzi zamestnancami 2muse, február 2020

Štyria z piatich zamestnancov vnímajú stravné lístky či stravné karty pozitívne a sú radi, že ich majú. Len 17 percent ľudí tieto formy stravovania odmieta.

... sú dôležitá súčasť zamestnaneckých benefitov.

Zdroj: reprezentatívny prieskum medzi zamestnancami 2muse, február 2020

Stravné lístky a karty sú u zamestnancov obľúbené. Ako štandardný benefit, na ktorom záleží, označili stravné lístky či karty štyria z piatich zamestnancov. Pre 70 % potenciálnych zamestnancov je to dokonca jeden z aspektov, ktorý zohľadňujú pri uchádzaní sa o prácu. Tí, ktorí môžu porovnať používanie stravných kariet a stravných lístkov, považujú používanie kariet za jednoduchšie. Vyjadrilo sa tak až 70 % opýtaných.

... pomáhajú zregenerovať počas pracovného dňa.

Zdroj: reprezentatívny prieskum medzi zamestnancami 2muse, február 2020

Stravné lístky a karty podporujú zdravší životný štýl. Kompletný, teplý obed a s ním súvisiaca prestávka sa odzrkadľujú na psychickej i fyzickej pohode zamestnancov. Pre štvrtinu zamestnancov je spoločný obed s kolegami aj príležitosťou na utuženie vzťahov v kolektíve.

... prinášajú inovácie pre väčší komfort stravníkov. 

Zdroj: reprezentatívny prieskum medzi zamestnancami 2muse, február 2020

Stravné karty v porovnaní so stravnými lístkami prinášajú ich držiteľom hneď niekoľko výhod. Najviac sa im páči možnosť zaplatiť presnú sumu a tiež rýchlosť platby len priložením karty. Karta im v peňaženke nezaberá toľko miesta ako lístky, cez aplikáciu majú okamžitý prehľad o svojom zostatku. Nezanedbateľný je tiež ekologický rozmer stravnej karty – menej spotrebovaného papiera, menej administratívy či nákladov na prepravu pri rozvoze lístkov.

... inovácie, ktoré modernizujú aj gastro sektor. 

Zdroj: reprezentatívny prieskum medzi zamestnancami 2muse, február 2020

Polovica používateľov stravných kariet má vo svojom okolí dostatok prevádzok, kde môžu zaplatiť svojou stravnou kartou. Ďalších 35 % používateľov by uvítalo, keby takýchto reštaurácií mali v okolí ešte viac.

...od našich členov prinášajú ročne viac ako 700 mil. eur reštauráciám a obchodom s potravinami. 

Zdroj: reprezentatívny prieskum medzi zamestnancami 2muse, február 2020

Tretina zamestnancov so stravnými kartami či lístkami ich minie na jedlo priamo v reštaurácii, 15 % si jedlo objednáva, alebo sa stravuje mimo tradičných reštaurácií a polovica na nákupy v potravinách.