Členovia a logá

Asociáciu moderných benefitov tvoria kľúčoví poskytovatelia benefitných systémov na slovenskom trhu. Okrem aktívnej participácii na celospoločenskej diskusii o benefitoch na Slovensku buduje každá z členských spoločností rozsiahlu sieť akceptačných miest, tak aby poukážky, či karty boli dostupným a komfortným riešením obedov, benefitov, či dovoleniek pre pracujúcich všade na Slovensku. Široké portfólio služieb, ktoré členovia Asociácie moderných benefitov poskytujú zamestnávateľom, prinášajú možnosti nadštandardnej starostlivosti o zamestnancov. Ako zárukou poskytovania kvalitných a efektívnych služieb je aj fakt, že všetci členovia asociácie sú certifikovaní podľa medzinárodného systému kvality.

Členské spoločnosti v Asociácii moderných benefitov si uvedomujú dôležitosť zodpovedného podnikania, a preto každý z nich realizuje rôzne aktivity, vychádzajúce z jednotlivých firemných kultúr a smerovania spoločností.

Asociáciu tvoria tieto spoločnosti:


DOXX - Stravné lístky

Spoločnosť DOXX - Stravné lístky, s.r.o. vznikla v roku 2000 a je jedinou slovenskou firmou pôsobiacou na trhu so stravnými poukážkami a zamestnaneckými benefitmi.

Hlavným cieľom spoločnosti DOXX - Stravné lístky je poskytnúť vysokú kvalitu služieb a komfort pri zabezpečovaní stravných lístkov, elektronických stravných lístkov, benefitných darčekových poukážok, pitného režimu a rekreačných poukazov. Poskytuje kompletné služby pre zamestnávateľov, právnické osoby, živnostníkov, stravovacie zariadenia, prevádzky a zamestnancov. Neustále pre nich prináša množstvo mimoriadnych výhod.

V oblasti spoločenskej zodpovednosti sa spoločnosť DOXX – Stravné lístky zameriava najmä na podporu organizácií pomáhajúcim ohrozeným deťom ako aj na podporu a rozvoj športu v domovskom žilinskom regióne. Medzi podporené organizácie patria napríklad žilinská nadácia Lúč, ktorá sa špecializuje na pomoc týraným matkám a ich deťom, alebo nezisková organizácia Návrat, ktorá presadzuje a podporuje návrat opustených detí z inštitúcií (detských domovov) do rodín. V oblasti športu podporuje DOXX - Stravné lístky napríklad Detskú tour Petra Sagana. V roku 2016 zriadila Nadáciu DOXX, ktorej cieľom je zastrešiť činnosti v spoločenskej zodpovednosti.

Ticket Service (Edenred Slovakia)

Spoločnosť Ticket Service, s.r.o. („Ticket Service“) , ponúka na Slovensku služby pod značkou Edenred.  Ticket Service je súčasťou medzinárodnej skupiny Edenred, ktorá sídli vo Francúzsku a pôsobí v 45 krajinách sveta. Na Slovensku ponúka svoje služby už od roku 1994. V roku 2010 v rámci plánovaného oddelenia divízií Accor Hotels a Accor Services, zmenila spoločnosť názov a logo na Edenred.

Skupina Edenred aj na Slovensku neustále navrhuje a zavádza inovatívne riešenia v oblastiach stravovania, benefitov a motivácie zamestnancov a dnes už ponúkajú svoje produkty a služby nielen v klasickej, ale aj elektronickej podobe. Nosným produktom sú stravovacie poukážky a stravovacia karta Ticket Restaurant, ponúkajú však aj široké portfólio iných benefitných poukážok, či kariet.

CSR spoločnosti Ticket Service je zamerané na boj proti obezite a podporu zdravého stravovania. Spoločnosť je zapojená do medzinárodného projektu Európskej únie – FOOD. Projekt FOOD bol spustený začiatkom roku 2009 a v roku 2019 bol vyhodnotený a zaradený medzi Best practice projekty EÚ. Cieľom spoločnosti Ticket Service je presadzovať zlepšenie nutričných hodnôt jedál ponúkaných v reštauráciách. Nemenej dôležitým cieľom je aj edukovať spotrebiteľov pri výbere správneho jedla a v konečnom dôsledku tak bojovať proti celosvetovo narastajúcim zdravotným problémom vyplývajúcich z nesprávnych stravovacích návykov.

Up Déjeuner

Spoločnosť Up Déjeuner u nás pôsobila až do decembra 2017 pod obchodným názvom LE CHEQUE DEJEUNER a do polovice roka 2021 ako UP Slovensko. Svoje služby ponúka slovenským zákazníkom od roku 1995. Up Déjeuner je samostatne pôsobiacou dcérou francúzskej spoločnosti, ktorá vznikla v roku 1964 a má zastúpenie v 18 krajinách.

Svojimi neustále sa rozširujúcimi službami zjednodušuje Up Déjeuner systém stravovania, motivácie a odmeňovania zamestnancov malých i veľkých organizácií na území celého Slovenska.

Cieľom spoločnosti je prinášať zamestnávateľom optimálne riešenia v oblasti sociálnej politiky, motivačných, stimulačných a upevňovacích programoch tak, aby boli prínosom pre zamestnávateľa i pre zamestnanca.

Zodpovedné podnikanie spoločnosti Up Déjeuner sa zameriava na podporu organizácií a iniciatív akými sú Kesai Tchave – znižujúca národné nerovností a podporujúca sociálnu inklúziu; nezisková organizácia Samaritán, venujúca sa opatrovateľskej a sociálno-prepravnej službe či práce s deťmi a mládežou; a občianske združenie Vagus, ktoré sa zameriava na prácu s ľuďmi bez domova.