O asociácií
moderných benefitov

Asociácia moderných benefitov je združením spoločností aktívnych v oblasti sprostredkovania zamestnaneckých benefitov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Obhajujeme a presadzujeme inovatívne a efektívne riešenia v oblasti zamestnaneckých benefitov, s dôrazom na stravovanie.

Aj preto, a na základe dlhoročných skúseností nielen zo Slovenska, ale z celého sveta, do diskusie s partnermi prinášame návrhy zvyšujúce prínos zamestnaneckých benefitov a sociálnych inovácií pre: 

  • zdravie a zdravý životný štýl 
  • spokojnosť zamestnancov na pracovisku
  • zlepšenie socioekonomického postavenia
  • rozvoj malého a stredného podnikania
    • jednoduchšie plnenie povinností Zákonníka práce  
  • rozvoj dotknutých sektorov – cestovného ruchu, reštauračných služieb, potravinárskeho priemyslu 


Medzi najznámejšie produkty našich členov patria elektronické stravné karty a lístky, cestovné poukazy, ako aj darčekové karty a poukážky.

Asociácia moderných benefitov je dlhoročným členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ). V rámci AZZZ aktívne prispievame k zavádzaniu jednoduchých, efektívnych a inovatívnych riešení, ktoré sú súčasťou sociálnych inovácií vo firemných stratégiách. Pre jednoduchšie a zmysluplnejšie benefity pre všetkých.
Od roku 2018 sme aj členom medzinárodnej Social Vouchers' International Association (SVIA). V rámci SVIA spolupracujeme s organizáciami z iných krajín na tvorbe jednotných dátových setov, štúdií či podkladov, vďaka ktorým je možná tvorba podložených štátnych a firemných politík na európskej aj medzinárodnej úrovni.