Odborné konferencie

Súčasť nášho poslania, ktorá nám robí veľkú radosť je účasť na odborných podujatiach, kde prinášame exkluzívne dáta, informácie a pohľady na zamestnanecké benefity. Vďaka dlhoročným skúsenostiam zo Slovenského trhu a know-how zo zahraničných pobočiek našich členov sme dôležitým partnerom pri formovaní benefitnej politiky mnohých firiem, hotelov, reštaurácií, či verejných inštitúcií.


Vzdelávanie, poradenstvo a zvyšovanie povedomia o benefitných systémoch je našim kľúčovým poslaním, preto ponúkame na stiahnutie podklady k niektorým našim prednáškam, či príspevkom na konferencie.