Pôsobenie v AZZZ

Ako člen Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR aktívne prispievame do diskusií, ktoré na pôde AZZZ prebiehajú. Venujeme sa témam na ktoré máme jedinečný pohľad skúseností z prvej ruky, ako aj sprostredkovaných skúseností zahraničných pobočiek našich členov z krajín EÚ.

Štúdia E&Y 2018


Výnimočnou aktivitou, ku ktorej sme mohli prispieť našimi dátami a know-how, bola tvorba exkluzívnej štúdie vyhotovenej renomovanou konzultačnou spoločnosťou E&Y, skúmajúcu vplyvy systému stravného na Slovensku.


Cieľom štúdie bolo poskytnúť odborný a nestranný pohľad na vplyv systému stravného na zdravie zamestnancov na Slovensku. My ako jediný zdroj relevantných dát za využívanie systému a jeho vývoj v čase sme prispievali plnou mierou. Vďaka tejto výnimočnej spolupráci vznikol dokument, ktorý môže byť objektívnym podkladom nielen pre zdravotnú a stravovaciu politiku štátu, ale aj pre benefitné systémy spoločností združených v AZZZ.


Ak ste zvedaví na to, čo E&Y v štúdii vyšlo, nižšie vám prinášame možnosť prečítať si zhrnutie zistení štúdie.